شماره تلفن:

 ۰۲۱۲۶۴۲۲۹۲۶

شماره موبایل:

۰۹۱۰۴۶۸۹۸۹۸

آدرس:
سهروردی جنوبی روبروی اداره راهنمایی و رانندگی پلاک ۲۰۱